Namatj Atara


MH (Mentalbeskr.)

Mentaltest

Exteriörbeskr.

Stamtavla

Syskon

Utställningar


Reg. nr: S16692/2005  Chip nr:
752098100207744
f. 2005-01-28

e. FINUCH Jagasar Agree Or Not
u. S DK N NORD INTUCH TJH KORAD LP I II
SV-05 -06 VWW-08 Nighthawk Andromeda

Röntgen: HD B, AD ua
Höjd 58 cm / Kroppslängd 58 cm

Tester
MH (Mentalbeskrivning)
Mentaltest - 381 p ej godk skott
Exteriörbeskriven

Bruks
Appellkl spår, uppfl

Agility
Agilityklass 1
Hoppklass 1

Utställning
1 CK  Unghundsklass, BIM

 
Ägare/Förare
Johan Dahlberg
Uppsala