MENTALBESKRIVNING HUND - MH

Testdatum:

22/4 2006 - Akela, Ajax, Azzi, Atara, Akka

 

1a Kontakt
Hälsning

1

2

3

4

5

 

 

Akela, Azzi, Akka

Ajax, Atara

 

Avvisar kontakt, morrning och/eller bitförsök.

Undviker kontakt - skyggar o drar sig undan.

Accepterar kontakt - är helt oengagerad, men drar sig inte undan.

Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad.

Intensivt kontaktbeteende mot testledaren, kan hoppa och gnälla.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1b Kontakt
Samarbete

1

2

3

4

5

 

 

Akela, Ajax, Azzi, Akka

 Atara

 

Följer ej med trots upprepade försök att locka.

Följer med motvilligt. Strävar mot förare eller stretar åt annat håll.

Följer med hela vägen, neutral.

Följer med villigt. Engagerar sig.

Följer med villigt. Visar intensivt intresse mot testledaren, hoppar, gnäller.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1c Kontakt
Hantering

1

2

3

4

5

 

Akela, Akka

Ajax, Azzi, Atara

 

 

Avvisar. Morrar och/eller bitförsök.

Undviker, drar sig undan, söker stöd hos föraren.

 

Accepterar. Är neutral.

Accepterar svarar med kontaktbeteende.

Accepterar. Intensivt kontaktbeteende mot testledaren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2a Lek 1

Leklust

1

2

3

4

5

 

Akka

 

Akela, Ajax, Azzi, Atara

 

Leker ej.

Leker ej, men visar intresse.

Leker - startar långsamt men blir aktiv.

Leker aktivt - startar snabbt.

Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2b Lek 1

Gripande

1

2

3

4

5

 

 Akka

Akela, Azzi, Atara

Ajax

 

Griper ej.

Griper ej, nosar på föremålet.

Griper försiktigt eller nyper i föremålet.

Griper direkt med hela munnen.

Griper direkt hugger föremålet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2c Lek 1
Dragkamp

1

2

3

4

5

Akka

 

 Akela, Ajax, Azzi

Atara

 

Biter ej.

Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot.

Biter - drar emot, släpper, tar om.

Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testledaren släpper.

Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testledaren släpper.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3a Jakt
Förföljande

1

2

3

4

5

Ajax (1:a ggn), Atara (1:a ggn), Akka

 

Ajax (2:a ggn), Atara (2:a ggn)

Akela, Azzi

 

Startar ej.

Startar, men avbryter.

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.

Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet.

Startar direkt med hög fart, springer förbi bytet. Kan vända.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3b Jakt

Gripande

1

2

3

4

5

Ajax (1:a ggn), Atara (1:a ggn), Akka

 

Akela (1:a ggn) Azzi, Atara (2:a ggn)

 

Akela (2:a ggn), Ajax (2:a ggn)

Nonchalerar bytet / springer ej fram.

Griper ej, nosar på föremålet.

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.

Griper direkt, släpper.

Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4
Aktivitet

1

2

3

4

5

 

Akka

Akela, Ajax, Azzi

 

Atara

Är ouppmärksam - ointresserad, inaktiv.

Är uppmärksam och lugn - står, sitter, eller ligger.

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar.

Är uppmärksam men något orolig, vandrar runt och nosar.

Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter.

 
 

5a Avståndslek
Intresse

1

2

3

4

5

 

Atara

Akela, Ajax, Azzi, Akka

 

 

Engageras ej av figurant. Ointresserad.

Kontroll. Avbrott kan förekomma.

Intresserad, följer figurant utan avbrott.

Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök.

Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5b Avståndslek
Hot, aggressivitet

1

2

3

4

5

Azzi, Akka

 

 

 Ajax, Atara

Akela

Inga skall eller morrningar.

Enstaka skall och / eller morrningar under mom. 1:a del.

Enstaka skall och / eller morrningar under mom. 1:a och 2:a del.

Visar hotbeteenden, skall och morningar under mom. 1:a del.

Visar hotbeteenden, skall och morningar under mom. 1:a och 2:a del.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5c Avståndslek
Nyfikenhet

1

2

3

4

5

 Atara

 Akela, Ajax, Akka

 

Azzi

 

Går ej fram till figurant. Ointresserad.

Går fram när figurant pratar och bollar med föremål.

Går fram till den dolda men talande figuranten.

Går fram till figurant med låg kroppshållning och/eller tidsfördröjning.

Går direkt fram till figuranten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5d Avståndslek
Leklust

1

2

3

4

5

Atara

 Ajax, Akka

Azzi

Akela

 

Visar inget intresse.

Leker ej men visar intresse.

Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot.

Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot.

Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5e Avståndslek
Samarbete

1

2

3

4

5

 Atara

Akka

 

Akela, Ajax

Azzi

Visar inget intresse.

Blir aktiv men avbryter.

Är aktiv med figurant när denne är aktiv.

Är aktiv med figuranten intresse även mot passiv figurant.

Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6a Överraskning
Rädsla

1

2

3

4

5

 

Ajax

 Akela, Azzi, Akka

 

Atara

Stannar - kort stopp.

Hukar sig och stannar.

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

Flyr högst 5 m.

Flyr mer än 5 m.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6b Överraskning
Hot, aggressivitet

1

2

3

4

5

 

Ajax, Akka

Akela, Azzi, Atara

 

 

Visar inga hotbeteenden.

Visar enstaka hotbeteenden.

Visar flera hotbeteenden under längre tid.

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6c Överraskning
Nyfikenhet

1

2

3

4

5

 Akka

Azzi, Atara

Akela

 

 Ajax

Går fram när föraren lägger ner overallen - går inte fram.

Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen - lockar på hunden.

Går fram till overallen när föraren står bredvid.

Går fram till overallen när föraren gått halva sträckan.

Går fram till overallen utan hjälp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6d Överraskning
Kvarstående rädsla

1

2

3

4

5

 Akela, Ajax

 

Atara, Akka

 Azzi

 

Ingen tempoförändring eller undanmanöver.

Liten båge, eller liten tempoväxling, eller tittar bort vid någon av passagerna.

Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen.

Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena.

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6e Överraskning
Kvarstående intresse

1

2

3

4

5

Ajax, Azzi

Atara

Akela, Akka

 

 

Inget intresse för overallen.

Stannar upp. Luktar / tittar på overallen vid ett tillfälle.

Stannar upp luktar / tittar på overallen vid minst två tillfällen.

Biter i / lek mot overallen. Intresset minskar efter hand.

Biter i / leker med overallen vid två eller fler passager.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7a Ljudkänslighet
Rädsla

1

2

3

4

5

Ajax, Atara

Akela

Azzi 

Akka

 

Stannar - kort stopp.

Hukar sig och stannar.

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

Flyr högst 5 m.

Flyr mer än 5 m.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7b Ljudkänslighet
Nyfikenhet

1

2

3

4

5

 

 

 Akela, Akka

 Atara

Ajax, Azzi

Går inte fram.

Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet - lockar på hunden.

Går fram till skramlet när föraren står bredvid.

Går fram till skramlet när föraren gått halva sträckan.

Går fram till skramlet utan hjälp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7c Ljudkänslighet
Kvarstående rädsla

1

2

3

4

5

Akela, Ajax, Azzi, Atara, Akka

 

 

 

 

Ingen tempoförändring eller undanmanöver.

Liten båge, eller liten tempoväxling, eller tittar bort vid någon av passagerna.

Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen.

Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena.

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7d Ljudkänslighet
Kvarstående intresse

1

2

3

4

5

Akela, Azzi, Akka

Ajax

 Atara

 

 

Inget intresse för ljudkällan.

Stannar upp. Luktar / tittar på ljudkällan vid ett tillfälle.

Stannar upp luktar / tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen.

Biter i / lek mot skramlet. Intresset minskar efter hand.

Biter i / leker med skramlet vid två eller fler passager.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8a Spöken

Hot, aggressivitet

1

2

3

4

5

Akka

 

Akela, Ajax, Azzi, Atara

 

 

Visar inga hotbeteenden.

Visar enstaka hotbeteenden.

Visar flera hotbeteenden under längre tid.

Visar flera hotbeteenden och någon attack.

Visar hotbeteenden och flera attacker.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8b Spöken
Kontroll

1

2

3

4

5

 

 

Ajax, Azzi, Akka

Akela, Atara

 

Enstaka kontroll därefter inget intresse / skärmar av sig.

Tittar mot spökena då och då.

Kontrollerar / handlar mot spökena. Långa avbrott.

Kontrollerar / handlar mot båda spökena. Kortare avbrott.

Kontrollerar / handlar mot spökena under hela momentet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8c Spöken

Rädsla

1

2

3

4

5

 

 

Akela

Atara

Ajax, Azzi, Akka

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren.

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering.

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll.

Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll.

Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8d Spöken
Nyfikenhet

1

2

3

4

5

Akela

 Ajax, Azzi, Atara

Akka 

 

 

Går fram när föraren tagit av figurantens förklädnad.

Går fram när föraren talar med figuranten / lockar på hunden.

Går fram till spöket när föraren står bredvid.

Går fram till spöket när föraren gått halva sträckan.

Går fram till spöket utan hjälp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8e Spöken
Kontakt

1

2

3

4

5

 

Akela, Atara

Ajax, Azzi, Akka

 

 

Avvisar eller undviker kontakt.

Accepterar kontakt - helt oengagerad, men drar sig inte undan.

Besvarar kontakt när figurant bjuder.

Tar kontakt själv. Balanserad.

Intensivt kontaktbeteende mot figurant. Kan hoppa och gnälla.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9a Lek 2

Leklust

1

2

3

4

5

 

 

Akka

Akela, Ajax, Azzi, Atara

 

Leker ej.

Leker ej, men visar intresse.

Leker - startar långsamt men blir aktiv.

Leker aktivt, startar snabbt.

Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9b Lek 2

Gripande

1

2

3

4

5

 

 

Ajax, Azzi, Akka

Akela, Atara

 

Griper ej.

Griper ej, nosar på föremålet.

Griper försiktigt eller nyper i föremålet.

Griper direkt med hela munnen.

Griper direkt hugger föremålet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Skottprov

1

2

3

4

5

Akela, Ajax, Azzi, Atara, Akka

 

 

 

 

Visar ingen skottberördhet. Snabb kontroll sedan helt oberörd.

Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad aktivitet.

Avtagande reaktioner på skotten / riktar intresse mot skytten / återgår till aktivitet / passivitet.

Avbryter aktivitet / låser mot skytten. Kan ej återgå till lek / passivitet.

Kvarstående oro efter skott. Avbryter efter tydliga flykttendenser / avstår skott.