MENTALTEST - MT

Testdatum:

19/10 2008 -  Ajax 504p, Azzi 453p, Atara 381p ej godk skott, Akka 305p ej godk skott

 

Samarbete Föremål / Förare
 Koeff 2

1

2

3

4

5

 

Atara, Akka, Ajax

Azzi

 

 

Leker ej / leker själv / kommer ej.

Leker själv, kommer efter lång tidsfördröjning / upprepade uppmaningar från förare.

Leker själv - men kommer efter uppmaning.

Leker själv - men kommer tillbaka.

Kommer snabbt tillbaka för fortsatt lek / kamp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samarbete Föremål / TL
Koeff 4

1

2

3

4

5

Akka, Akka

Ajax

 

 

 Atara

Leker ej / leker själv / kommer ej.

Leker själv, kommer efter lång tidsfördröjning / upprepade uppmaningar från testled.

Leker själv - men kommer efter uppmaning.

Leker själv - men kommer tillbaka.

Kommer snabbt tillbaka för fortsatt lek / kamp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gripa Ta tag 5m
Koeff 3

1

2

3

4

5

 

Akka

Atara, Azzi

 

 Ajax

Griper ej / nosar på föremålet.

Griper försiktigt eller nyper i föremålet.

 

Griper direkt men ej med hela munnen, alt. griper och tappar.

Griper med hela munnen, ngn tidsfördröjning.

Griper direkt med hela munnen, hög fart och intensitet.

Ta tag 40m
Koeff 3

 

Akka

 

Atara, Azzi

 Ajax

Griper ej / nosar på föremålet.

Griper försiktigt eller nyper i föremålet.

 

Griper direkt men ej med hela munnen, alt. griper och tappar.

Griper med hela munnen, ngn tidsfördröjning.

Griper direkt med hela munnen, hög fart och intensitet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gripa Hålla i 5m

Koeff 3

1

2

3

4

5

 

 

Atara, Akka

 

Azzi, Ajax

Griper ej.

Löst bett, tappar taget vid upprepade tillfällen.

Tuggar eller byter tag upprepade gånger.

Tuggar / byter tag vid något tillfälle.

Fast bett, håller i samtliga moment. Alt växlar till bättre bett 1 ggr som bibehålls.

Hålla i 40m

Koeff 4

 

 

 Akka

 Atara

 Azzi, Ajax

Griper ej.

Löst bett, tappar taget vid upprepade tillfällen.

Tuggar eller byter tag upprepade gånger.

Tuggar / byter tag vid något tillfälle.

Fast bett, håller i samtliga moment. Alt växlar till bättre bett 1 ggr som bibehålls.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gripa Slita, dra 5m

Koeff 2

1

2

3

4

5

 

Akka

Atara

 

Azzi, Ajax

Håller ej. Alt. kliver ur under passivitet och återgår ej till aktivitet inom tidsramen.

Håller, men drar inte emot.

Växlar mellan att hålla och dra emot.

Drar emot till testledaren släper.

Rycker, drar emot - även under den passiva delen - till testledaren släpper. Alt. intensivt ruskande.

Slita, dra 40m

Koeff 2

 

 

Atara, Akka

 

Azzi, Ajax

Håller ej. Alt. kliver ur under passivitet och återgår ej till aktivitet inom tidsramen.

Håller, men drar inte emot.

Växlar mellan att hålla och dra emot.

Drar emot till testledaren släper.

Rycker, drar emot - även under den passiva delen - till testledaren släpper. Alt. intensivt ruskande.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förföljande
Koeff 2

1

2

3

4

5

 

 

   

Atara, Akka, Azzi, Ajax

Startar inte eller når inte in i banan.

Startar men avbryter.

Startar med hög fart springer förbi bytet. Kan vända.

Startar tveksamt eller håller låg fart. Kan öka farten efter hand, fullföljer.

Startar med hög fart, målinriktad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förföljande Gripade
Koeff 3

1

2

3

4

5

 

Akka

Azzi, Ajax

Atara

 

Nonchalerar föremålet. Alt. springer inte fram.

Griper inte, nosar på föremålet.

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.

Griper direkt, släpper.

Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uthållighet

Koeff 6

1

2

3

4

5

 

Atara, Akka

 

 

Azzi, Ajax

Framme, direkt tillbaka alt. går ej fram.

Framme, jobbar mindre än 30 sek.

Jobbar i 30 sek.

Jobbar i 60 sek.

Jobbar i 90 sek, hämtas av föraren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Social självsäkerhet
Koeff 10

1

2

3

4

5

 

Akka  

Atara, Azzi, Ajax

 

Ängslig, osäker, går ej att hantera.

Social osäkerhet i alla situationer.

Social osäkerhet i flera situationer.

Socialt säker i de flesta situationer.

Socialt säker i alla situationer.

 
 

Social nyfikenhet
Koeff 8

1

2

3

4

5

 

 

Akka

Atara, Azzi, Ajax

 

Undviker, skygg.

Överdrivet nyfiken, påträngande.

Neutral, låter sig klappas.

Besvarar när figurant bjuder.

Normalt nyfiken när anledning finns.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socialt samspel
Koeff 8

1

2

3

4

5

Atara, Akka, Ajax

Azzi

 

   

Svarar ej på lekinviter.

Svarar svagt på lek och inviter - kan avbryta.

Svarar snabbt på lek och inviter - svår att avbryta.

Svarar på lek och inviter.

Inbjuder och spelar med på lek och inviter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handlingsförmåga
Koeff 10

1

2

3

4

5

   

Akka

Atara, Azzi

Ajax

Försöker inte lösa problemen.

Försöker endast kortvarigt eller med liten aktivitet lösa uppgifter i de flesta situationer.

Löser uppgifter i de flesta situationer.

Är aktiv för att lösa uppgifter i de flesta situationer.

Är aktiv för att lösa uppgifter i samtliga situationer.

er 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anpassningsförmåga
Koeff 10

1

2

3

4

5

 

Atara

Akka

Azzi

Ajax

Anpassar sig med låg intensitet i samtliga testsituationer.

Anpassar sig med hög intensitet i samtliga testsituationer.

Anpassar intensitet - men med tidsfördröjning.

Anpassar intensiteten i de flesta testsituationer.

Anpassar intensiteten i samtliga testsituationer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koncentration
Koeff 10

1

2

3

4

5

  Akka

 

Atara, Azzi

Ajax

Låg grad av koncentration i de flesta situationer (kan utföra ovidkommande handlingar).

Koncentrerad i viss omfattning, men med längre avbrott i flera situationer (kan utföra ovidkommande handlingar).

Oftast koncentrerad, men med kortare avbrott i flera situationer, eller längre avbrott i enstaka situationer.

Koncentrerad, men med kortare avbrott i enstaka situationer (1-2).

Obruten koncentration från tagen retning till avreaktion i samtliga situationer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avreaktion
Koeff 10

1

2

3

4

5

 

   

Atara, Akka, Azzi, Ajax

 

Kan ej avreagera alt. tar mycket lång tid för avreaktion, bygger på sig.

Tar lång tid för avreaktion i flera situationer.

Avreagerar med någon tidsfördröjning i flera situationer - alt. lång tid i en enstaka situation.

Avreagerar med någon tidsfördröjning i enstaka situationer.

Avreagerar snabbt i alla situationer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minnesbilder
Koeff 5

1

2

3

4

5

 

 

Atara, Akka, Azzi

 

 Ajax

Störs av minnesbilder, många undvikande beteenden.

Kommer väl ihåg, ofta undvikande beteenden.

Visar minnesbilder, med enstaka undvikande beteenden.

Visar flera minnesbilder utan undvikande beteenden.

Visar enstaka minnesbilder utan undvikande beteenden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rädsla
Koeff 4

1

2

3

4

5

 

Atara

Azzi

Akka, Ajax

 

Flyr i de flesta testsituationer, alt. blir passiv.

Pendlar mellan enstaka flyktförsök och kontroll.

Står emot, pendlar, intensitetssänkning, undanmanöver.

Står emot, undanmanöver eller ngn intensitetssänkning.

Står emot i alla testsituationer, visar ingen rädsla.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aggressivitet
Koeff 3

1

2

3

4

5

 

Atara

Akka

 

 Azzi, Ajax

Visar kvarstående aggression.

Visar stor aggresion.

Visar ingen aggression / visar kortvariga aggressionsyttringar.

Visar liten aggression.

Visar måttlig aggression i form av kroppsspråk, väl anpassad till hotet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyfikenhet
Koeff 8

1

2

3

4

5

   

Atara, Akka

 Azzi

 Ajax

Går inte fram.

Lång tid med hjälp för att gå fram.

Går fram med hjälp.

Går fram utan hjälp i de flesta situationer men med tidsfördröjning.

Snabbt fram utan hjälp i samtliga situationer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skott

1

2

3

4

5

 

Atara, Akka

  Azzi

 Ajax

Avviker från platsen.

Undvikande reaktioner alt. låsningar, kvar på platsen.

Aktivitetshöjande reaktioner. Kvar på platsen, ingen ängslan.

Kontrolll vid flera skott.

Ingen reaktion, kontroll första skottet.