Bruksprov

 

I bruksprov tävlar man i fyra grenar – spår, rapport, sök och skydd. Tävlingarna är uppdelade i fyra klasser, från appellklass för nybörjarna via lägre- och högre- till elitklass. Då hunden fått tillräckligt bra resultat i en klass blir den uppflyttad till nästa. I elitklassen tävlar man om certifikat till titeln Brukschampion (SBCH). Gemensamt för alla klasser är att man prövar hunden både i lydnadsprov och fältprov.

Spår
I spårmomentet ska hunden följa ett människospår av varierande längd och ålder samt markera ett antal föremål (träpinnar) som föraren ska plocka upp och ta med sig. I appellklass är spåret 300 m med tre föremål för att i elitklass ha ökat till 1500 m med åtta föremål. Hunden ska även, från och med lägre klass, hitta spåret själv inom ett anvisat område. I praktiken används detta i dag i första hand av polis och militär.

Rapport
Rapporthunden har ursprungligen använts av försvaret som budbärare mellan olika grupperingsplatser. Idag springer hunden istället mellan två förare. En kvarleva från det militära är dock att hunden utsätts för buller i form av skottlossning under sträckan samt att den måste kunna vara tyst på grupperingsplatsen.  Hunden springer från två sträckor om 500 m i appellklass till fyra sträckor om 6100 m i elitklass.

Sök
Sökhunden har också en viss militär bakgrund. De började användas under första världskriget för att hitta skadade soldater. I en söktävling idag ska hunden hitta figuranter i ett starkt kuperat skogsområde. I appellklass är det två figuranter som ska hittas i ett område som är 50 x 100 m . I elitklass är det tre figuranter varav två är så dolda att hunden inte kan nå dem. Området som ska avsökas är 100 x 300 m. Praktiskt används detta främst vid skallgång efter försvunna personer.

Skydd
Skyddshundens historia är intimt förknippad med polisiär verksamhet. Skyddshunden ska kunna försvara både sig själv och sin förare vid ett eventuellt överfall. Dessutom ska hunden kunna förfölja, gripa och bevaka flyende figurant. När hunden gör detta mot oskyddad figurant bär hunden munkorg och stöter med kroppstyngden bakom, därigenom avvärjer hunden tex ett överfall mot föraren. Då hunden arbetar utan munkorg har figuranten skyddsärm på sig som hunden kan bita i. Hunden ska förutom skyddsmomenten även kunna gå ett spår samt söka av ett område och markera funna figuranter med skall. Skyddshundar används praktiskt av polis, väktare och militär.