SBK Exteriörbeskrivningsprotokoll
Hundens namn     Namatj Akka Född    050128 Reg nr  S16693/2005
1 Bett     Sax 2 Tand antal     42 3 Testikelstat 4 Höjd     57,5 cm
5 Längd     58 cm 6 Bröstdjup      25 cm 7 Sporrbeskr 8 Svans
ngt – mkt ngt – mkt ngt – mkt ngt – mkt
u.a. = 1 2 -3 -4 5 -6 -7 u.a. = 1 2 -3 -4 5 -6 -7
Helhet 9 Helhetsintryck 1  Lätt/luftig  Tung/grov Rygg 58 Manke 2  Sänkt Flat
10 Helhetsintryck 1  Lågställd  Högställd 59 Överlinje 1  Svank  Karp
11 Könsprägel 1  Maskulin tik  Fem hane 60 Överlinje 2  Sluttande  Överbyggd
12 Benstomme 3  Tunn  Grov 61 Ländparti 2  Kort  Långt
13 Muskulatur 1  Otillräcklig  Överdriven
14 Huvud-kropp 1  Litet huvud  Stort huvud Bakparti 62 Kors 1  Kort  Långt
63 Kors 3  Brant  Plant
Huvud 15 Stramh. huv-hals 1  Överflödigt   64 Svansansättning 2  Låg  Hög
16 Skalle 1  Smal  Bred 65 Svanslängd 2  Kort  Lång
17 Skalle 1  Kort  Lång 66 Svanshållning 1  Rak  Kotfel (krok)
18 Skalle 1  Djup   67 Lårets bredd 1 Smalt  
19 Skalle/välvning 1  Flat  Rund 68 Knävinkel 1  Knapp  Övervinklad
20 Kinder 1  Omarkerade  Markerade 69 Hasvinkel 1  Knapp  Övervinklad
21 Nosparti längd 1  Långt  Kort 70 Benställning 1  Kohasig  Tåtrång
22 Nosparti 1  Dåligt utfyllt under ögon   71 Has 1  Hög  
23 Nosparti djup 1  Grunt  Djupt 72 Sporrar 1  Benlösa  Saknas
24 Nosparti bredd 1  Snipigt Smalt 73 Tassar 1 Långa Lösa
25 Parallellitet 1  Konkav  Konvex
26 Nosrygg 1  Konkav  Konvex Rörelser 74 Bakifrån 1  Hastrång  Hasvid
27 Läppar 1  Lösa  Läppficka 75 Bakifrån 1  Kohasig  Tåtrång
28 Pigment 1  Rosa  Grå 76 Hasleder 1  Lösa  
29 Nostryffel 1  Pigmentförlust   77 Spårvidd bak 1  Trång  Vid
30 Stop 1  Svagt mark.  Starkt mark. 78 Spårvidd fram 1  Trång  Vid
31 Stop, placering 1  Felaktigt   79 Fram 1  Flätande  Paddlande
32 Haka/underkäke 2  Svagt mark.  Starkt mark. 80 Armbågar 1  Lösa  
33 Bettets bredd 1  Smalt  Brett 81 Handlovar 1  Lösa  
34 Ögonform 1  Runda  Sneda/smala 82 Rörelser 1  Krabbgång  Passgång
35 Ögonplacering 1  Brett  Tätt 83 Kroppshållning 2  Framstupande  
36 Ögonplacering 1  Djupt liggande  Utstående 84 Rygg 1  Eftergivande  Karpande
37 Ögonfärg 2  Ljusa  Mörka 85 Steglängd fram 3  Kort  Långt
38 Undre ögonlock 1  Inåtrullat  Slappt 86 Steglängd bak 2  Kort  Långt
39 Ögonstorlek 1  Små  Stora 87 Svanshållning 1  Hög  Över rygglinjen
40 Öronstorlek 5  Små  Stora 88 Svanshållning 1  Rullad  Rak
41 Öronplacering 5  Högt  Lågt ansatt 89 Svanshållning 1  Snedvriden  
42 Öronplacering 5  Tätt  Brett
43 Öronställning 1  Lätta  Tunga Päls & Färg 90 Pälslängd 1  Kort  Lång
91 Pälskvalitét 1  Sträv  Mjuk
Framparti 44 Hals 5  Lång  Kort 92 Struktur 1  Vågig  Gles
45 Bröstkorg 1  Flat  Tunnformad 93 Underull 1  Saknas  Synlig
46 Bröstkorg 3  Kort  Lång 94 Charbonnage 1  För lite  Överdrivet
47 Skulderplac. 4  Framskjuten  Tillbakalagd 95 Färg 1  Ljus (blek)  Grå
48 Skuldervinkel 4  Brant  Övervinklad 96 Färg 1  Rostig (brun)  Oren (sotig)
49 Överarmsvinkel 2  Brant  Övervinklad 97 Tanfärg 1  Ljus  Sotig
50 Överarmslängd 1  Kort  Lång 98 Mask 1  Otillräcklig  Överdriven
51 Underarm 1  Bakåtböjd  Bockbent 99 Tecken 1  Undertecknad  Övertecknad
52 Benställning 1  Fransysk  Tåtrång 100 Vita tecken 1  Lite  Mycket
53 Benställning 1  Krokig  Trång
54 Armbågar 1  Inåtvridna  Utåtvridna Ment 101 Tillgänglighet 2  Reserverad  Aggressiv
55 Mellanhänder 1  Veka  Branta 102 Tandvisning 1  Berörd  Ej hanterbar
56 Mellanhänder 1  Överkotade   103 Mätn./hantering 2  Berörd  Ej hanterbar
57 Tassar 1  Långa  Lösa
Godkänd exteriör för korning Ort & Datum     090111
  Beskrivare      Per Sandh